Covid-19

Хотел „Хоризонт” – град Обзор следи и изпълнява всички мерки и препоръки за безопасна ваканция в среда на пандемия от COVID-19
Някои от взетите мерки към момента включени в нашата програма са:

Настаняване:
1. Работните площи и общите части се дезинфекцират на 2 или 4 часа според изискванията на съответните служби
2. На рецепцията и тоалетните към тях са поставени диспенсъри за дезинфекционен разтвор за ръце
3. Хотелът разполага с безконтактен термометър, с който се мери температурата както на гостите, така и на служителите и доставчиците влизащи в хотела
4. Персонала на Хотела е преминал обучение за работа при новите правила.
5. На избирателен принцип на персонала се правят бързи тестове на 14 дни. На гостите пожелали да си направят тест, ще им се съдейства за това.

Изхранване:
1. В ресторанта и кухненския блок персонала работи с ръкавици и с маски ако е необходимо.
2. На видно място е поставен диспенсър с дезинфектант, както в ресторанта и тоалетните, така и в кухнята.
3. Гостите са насърчавани да влизат в определени часове в ресторанта с цел да няма струпване на хора.
4. Хотелът разполага с около 40 места на открито, които са подредени на обявеното към момента:“социално разстояние“. В закритите помещения, масите са разположени според изискваните от нормативните разпоредби разстояния.
5. При нужда се удължават часовете за изхранване.
6. Приготвянето на храната и съхранението и се осъществява по всички правила на HASSEP, които са съобразени с всички актуални изисквания на РЗИ и БАБХ.

Почистване:
1. Хотелът има разработени процедури за дезинфекция на стаите преди пристигане и след заминаване на гостите, както и при текущо почистване.
2. В общите части на Хотела има поставени диспенсъри с дезинфектанти
3. В общите тоалетни се попълва чек лист, за това кога са почиствани последно

Бар – тераса:
1. В бара персонала работи с ръкавици и с маски ако е необходимо.
2. На видно и удобно място е поставен диспенсър с дезинфектант.
3. Барът разполага с около 40 места на открито, които са подредени на обявеното към момента:“социално разстояние“. В закритата част, масите са разположени според изискваните от нормативните разпоредби разстояния.
4. Предлаганите пакетирани храни и напитки, както и съхранението им се осъществява по всички правила на HASSEP, които са съобразени с всички актуални изисквания на РЗИ и БАБХ.