Мероприятия

За конферентни зали, сватбени и специални поводи могат да се изполват, както всички зали на ресторанта, така и всяка една от тях по отделно. Всички зали са климатизирани. Срещу наем се прадоставя озвучителна техника и мултимедия

За конферентни зали, сватбени и специални поводи могат да се изполват, както всички зали на ресторанта, така и всяка една от тях по отделно. Всички зали са климатизирани. Срещу наем се прадоставя озвучителна техника и мултимедия