Политика за поверителност

Политика за защита на личните данни:
Във връзка с общия регламент относно защитата на личните данни (GDPR), предоставяме информация за начина, по който ние от Съюз на слепите в България, респективно хотел „Хоризонт” – град Обзор работим с вашите данни, както и относно правата, които имате в тази област.
В зависимост от конкретния случай Съюзът на слепите в България обработва (или може да обработва) данните ви при следните условия:
– обработката е необходима при изготвяне на резервация и предоставянето на съответна услуга;
– обработката е необходима за изпълнение на изискванията, съдържащи се в нормативната уредба;
– обработката е с цел предоставяне на информация въз основа на изрично дадено от вас съгласие за запитване/резервация, услуга или друго;
– налице е някое от другите условия, посочени в член 6, алинея 1 от Регламента.
Съюз на слепите в България, респективно хотел „Хоризонт” съхранява данните ви по време на срока на договора за предоставяне на услуга/резервация, както и след прекратяването му. В случай на сключен договор, приложимата нормативна уредба задължава ССБ да съхранява данните ви за изпълнение на задълженията си по условията на договора.
При обработването на данните ви ССБ, респективно хотел „Хоризонт” – град Обзор се стреми да прилага високи стандарти за сигурност и ги предоставя само при необходимост за да бъдат защитени вашите права и интереси.
С цел осигуряване на по-ефективен контрол на физическите лица върху данните им Регламентът предоставя редица права, в това число: право на информация, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право на възражение при автоматизирано вземане на решения, право на оттегляне на дадени съгласия за обработка. Условията, при които могат да бъдат упражнявани тези права, са уредени в член 7, алинея 3 и в Глава III (членове 12 до 23) от Регламента.
За информация и въпроси, свързани с политиката на Съюз на слепите в България за защита на личните данни, можете да се обръщате към нас като използвате публикуваните данни за връзка в страницата ни за контакти!
При изпращане на запитване или резервация се счита, че Вие попълвате следната декларация:
ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за обработка на лични данни:
Давам съгласието си личните ми данни, събирани и обработвани от ССБ, респективно от хотел „Хоризонт” в град Обзор във връзка с моя резервация или запитване да бъдат използвани по предназначение.
Запознат/а съм с доброволния характер на предоставяне на данните, както с последиците от предоставянето им. Запознат/а съм, че имам право на достъп, на коригиране и заличаване на събраните данни.